آموزش نصب میز تحریر دینیال

میز تحریر دینیال را میتوانید به سادگی و با استفاده از ابزارهایی که در کنار این میز برای شما ارسال می شود، در کم ترین زمان ممکن مونتاژ کنید. 

در ویدئو زیر میتوانید نحوه مونتاژ این میز را مشاهده کنید.