شرایط و مقررات

شرایط و مقررات

شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها و خدمات دینیال

کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌های کاربردی دینیال به دقت ملاحظه فرمایید.
ورود کاربران به وب‌سایت دینیال هنگام استفاده از پروفایل شخصی، طرح‌های تشویقی، ویدئوهای رسانه تصویری دینیال و سایر خدمات ارائه شده توسط دینیال به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌ها و خدمات دینیال است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین دینیال از سوی کاربر است. لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافق‌های قبلی محسوب می‌شود.